Dřevostavby na klíč

Stavějte pohodlně a bezstarostí. Nechte si postavit dům včetně kompletního zařízení interiéru bez nutnosti dalších prací či úprav.

Desatero pro stavbu formou dodávky na klíč:

1) Všechno od jednoho dodavatele, jako stavebník máte jediného partnera.
2) Můžete s námi operativně řešit drobné úpravy proti projektu bez nebezpečí, že to následně přinese problém v návaznosti na další práce realizované jinými firmami.
3) Stavět s jediným dodavatelem znamená mít jednoznačně stanovené záruky.
4) U domů stavěných formou dodávky na klíč jsou samozřejmostí parametry vyhovující přísným nárokům na úsporu energií.
5) Smluvně je dán termín dokončení, jeho nedodržení pro nás znamenají sankce.
6) Součástí dodávky může být rovněž vyřešení úprav okolí domu a stavba oplocení.
7) Rychlost a kvalita výstavby je našim nejvyšším zájmem, kdo staví rychle, staví i levně.
8) Naše firma má vyřešený a opakovaně používaný konstrukční systém a v jeho rámci veškeré detaily.
9) Nakupujeme materiál výhodněji než kdyby jste si ho nakupovali sami.
10) Stavbou na klíč ušetříte spoustu vašeho času a energie.